Apple

12 Tháng Tám, 2018 0

Samsung và Apple có thực bơm hàng trăm tỉ USD hỗ trợ kinh tế nước nhà?

By cucvang

​ Ở Hàn Quốc, Samsung Electronics lên kế hoạch đầu tư 180 nghìn tỉ won, tương đương 161 tỉ USD, để phát triển sản xuất và giúp vực dậy tăng...

Android

12 Tháng Tám, 2018 0

Samsung và Apple có thực bơm hàng trăm tỉ USD hỗ trợ kinh tế nước nhà?

By cucvang

​ Ở Hàn Quốc, Samsung Electronics lên kế hoạch đầu tư 180 nghìn tỉ won, tương đương 161 tỉ USD, để phát triển sản xuất và giúp vực dậy tăng...